A kollégiumunk bemutatása

Kollégiumunk speciális a budapesti kollégiumok között, hiszen Alapító okiratunk szerint, fő feladatunk a középiskolás diákok közép- és emeltszintű érettségire, ill. főiskolai és egyetemi továbbtanulásra való felkészítése.

Diákjaink mindegyike az érettségi után felsőoktatási intézményben kíván továbbtanulni, melyet azzal segítünk elő, hogy közismereti tárgyakból folyamatos szaktanári konzultációs lehetőséget biztosítunk számukra. Mind a gimnazista, mind a szakközépiskolás tanulóink felvételi esélyei jelentősen nőnek azzal, ha megfelelő kiegészítő szakmai anyag áll rendelkezésükre. A kollégiumunkban fokozott odafigyeléssel, energiával igyekszünk segíteni az itt lakó diákoknak.

A kollégiumi felvételinél döntő szempont a továbbtanulási szándék. Az emeltszintű érettségire és a nyelvvizsgára orientálás következtében a nevelőtanáraink speciális feladatokat látnak el. A rendszeres, egyénre szabott korrepetálások, felzárkóztatók mellett intenzív előkészítőket tartanak szaktárgyaikból. Azon szaktárgyak oktatását, melyeket nem képvisel egyik főállású kollegánk sem, óraadók segítségével oldottuk meg.

Erőfeszítésünket az elmúlt tanévekben jelentős siker koronázta, a jelentkezők 100%-a felvételt nyert valamilyen felsőoktatási intézménybe.

Az esélyegyenlőség, a szociális különbségek kiegyenlítésében, valamint az értelmiségi életszemlélet kialakításában nagy a szerepe és fontosnak tartjuk az igényes környezetet, infrastruktúrát.

Külön feladatot jelent mind a diákok, mind a pedagógusok számára a kollégiumi alapprogramban előírt kerettantervi foglalkozások megtartása. A színvonalas és hatékony foglalkozásokhoz szükséges speciális és korszerű ismeretek elsajátítását megfelelő tárgyi eszközök és előadók segítik.

További információkat a kollégiumunkról és az oktatási tevékenységünkről a Dokumentumok menüpont alatt találhat.

Rólunk írtákFacebook logo KRÉTA logo Legaktívabb iskola Kepeslap logo Öko logo Boldogiskola logo Tudomany logo Madárbarát logo MÜPA logo Tanker logo Iskolakert logo Okosan a penzzel logo Kollszov logo